Mijn koor

Het koor dat ik mag dirigeren
staat binnenin mij opgesteld.
Het wordt gevormd door zoveel zangers,
dat ik ze nimmer heb geteld.
'k Leid elke dag de repetitie
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
en pas wanneer ik moe in slaap val
de laatste stem mijn koor verlaat.
Vaak hoor ik onbeheerste klanken
zo ruw verstoren 't evenwicht.
De dissonanten die ontstonden
hebben veel onheil aangericht.
Hoor, hoe een schrille stem van twijfel
zich als solist manifesteert.
Als ik haar niet zal overwinnen
ik meezing en zij dirigeert.
Wat is het zwaar te dirigeren
en elke stem die in mij leeft
de hoogste en de diepste tonen
van 't lied te leren dat God geeft.
't Is niet slechts in de maat gaan zingen,
doch ook de kleur van elke noot
reeds vele harten die hem hoorden
een wonderlijke boodschap bood.
Ik hoop, wanneer mijn slotlied eindigt,
dat elke stem harmonieert
en opgaat in de schone wijzen
die Jezus mij in liefde leert.
Dus als u mij hoort repeteren
met hier en daar een valse toon,
heb nog geduld, ik blijf studeren
totdat God zegt:  "Zo klinkt het schoon!"

home                   volgende