Het paradijs

Zo was het eens door God bedoeld,
een nieuwgeschapen aarde,
waar Hij zich aan de eerste mens
als Schepper openbaarde.
Door d'almacht van Zijn handen werd
het paradijs geboren.
Daar, in het ruizen van de wind,
liet Hij zich fluist'rend horen.
Toen schonk Hij 't eerste mensenpaar
een vrije wil ten leven.
De kennisboom van goed en kwaad
werd als symbool gegeven.
Doch zo het vaak met mensen gaat,
koos men voor het verkeerde.
In plaats van de Almachtige
een sluwe slang regeerde.
Nog blijft het telkens een gevecht
om God te laten winnen,
als in de hof van Eden eens
de dag weer te beginnen,
de goede vruchten van de boom
in volheid te doen rijpen
en met een kinderlijk gebaar
naar het volmaakte grijpen.

home         volgende