een steegje

zo'n pittoresk smal steegje
met al zijn wel en wee
het neemt me in gedachten
naar vroeger jaren mee
ik zie een man er moeizaam
met zijn negotie gaan
een hond staat bij een poortje
en slaat wat dreigend aan
er joelen enk'le kind'ren
met 'n zorgeloos bestaan
en van de and're zijde
komt stil een blinde aan
ik zie een grijsaard schuif'len
hij draait zich doelloos om
en even later is het
dat'k tot bezinning kom
zo'n pittoresk smal steegje
'k zie er het lijden in:
een lichtstraal aan het einde
en duister in 't begin
je denkt: hoe zie ik ooit nog
een straal vol zonnelicht
en even verder schijnt hij
precies op je gezicht

fd